TROPOMI/S5P-satelliitin typpidioksidikarttoja Suomesta

In English

Helsinki-Vantaa-Espoo

Valitse alue:
Kuvatyyppi
O2 data for Helsinki-Vantaa-Espoo
Jaa kuva:

Tämä palvelu esittelee typpidioksidin (NO2) pitoisuuskarttoja Suomen alueelta. Kartat ovat vuoden 2019 keskiarvoja, ja ne perustuvat Copernicus TROPOMI/Sentinel-5P -satelliitin mittauksiin. Kartoissa esiintyvä typpidioksidi on ilmansaaste, joka syntyy ensisijaisesti palamisprosessien sivutuotteena (esim. liikenne, energiantuotanto ja teollisuusprosessit). Koska typpidioksidin elinikä ilmakehässä on lyhyt, sen ajassa ja paikassa keskiarvoistettuja pitoisuuksia voidaan käyttää päästölähteiden paikallistamiseen, sillä keskiarvoistus poistaa mm. vaihtelevista sääoloista johtuvia lyhyen aikavälin vaihteluja.

Tämä palvelu on osa EU 2020 e-shape -projektin Health showcase -osiota. Palvelun ylläpidosta ja mittausten analysoinnista vastaa Ilmatieteen laitoksen Avaruus- ja kaukokartoituskeskus. TROPOMI-instrumentin laskenta-algoritmin kehityksestä vastaa Alankomaiden ilmatieteen laitos KNMI, jonka tuottamat mittaukset ovat saatavilla ESA Sentinel Hub -palvelun kautta. Lisätietoja palvelusta ja käytetyistä havainnoista voi saada täältä, tai ottamalla yhteyttä hankkeen vastaavaan tutkijaan (Iolanda Ialongo, Ilmatieteen laitos).